Chăm sóc trẻ

Làm cha mẹ và sự nghiệp: Lầm tưởng về việc có tất cả

Ngày: 28/05/2016     Đăng bởi: daiduong

Nói không với một thử thách  là một kỹ năng tôi bị mất khi tốt nghiệp đại học và là một thứ tôi gặp khó khăn để lấy lại. Cho đến mùa thu năm 1989, trong các chiến lược đối phó ghê gớm nhất của tôi, từ chối, đã được duy trì một cách kiên quyết. Tôi muốn giữ những vai trò tôi đã làm trước khi  có con. Nói về việc lựa chọn giữa sự nghiệp và nuôi dạy con, vào lúc đó tôi tin rằng tôi thực sự không phải hy sinh một trong hai điều đó

Nội dung tiếp theo bị khóa. Bạn cần là thành viên để được xem thêm thông tin.