Tính cách và hành vi

  • Tính cách  là diễn tả cách một đứa trẻ tiếp cận và phản ứng với thế giới như thế nào. Đó là “phong cách” cá nhân. Trong phần này bạn sẽ tìm thấy thông tin và các công cụ để điều chỉnh tính khí của trẻ, một yếu tố quan trọng trong việc tìm hiểu hành vi của trẻ và cách chúng tương tác với những người khác.

     

Tìm hiểu thêm

  • Mẹo và Giải pháp - Trong phần này, bạn sẽ tìm thấy các nguồn thông tin có thể tải về và tài liệu hướng dẫn nêu bật những hành vi thách thức phổ biến của trẻ từ khi sơ sinh đến hết giai đoạn cửa sổ vàng và các chiến lược ứng phó
  • Q & A - Trong phần này, bạn sẽ thấy các câu hỏi thường gặp về trẻ và tính cách