Sẵn sàng đến trường

  • Việc học tập không phải đợi đến khi trẻ em bắt đầu đi học mà nó bắt đầu ngay từ lúc mới sinh. Lúc trẻ ba tuổi, trẻ đã bắt đầu đặt nền tảng cho các kỹ năng và khả năng sẽ giúp chúng thành công trong trường học. Trong phần này của trang web, bạn có thể khám phá thêm về làm thế nào để hỗ trợ trẻ học từ sớm.

Tìm hiểu thêm

  • Q & A - Ở đây bạn sẽ tìm thấy các câu hỏi và câu trả lời để giúp hỗ trợ trẻ học từ sớm
  • Mẹo và Giải pháp - Ở đây bạn sẽ tìm thấy mẹo và các giải pháp giúp hỗ trợ trẻ học từ sớm