Phát triển sớm

  • Sáu năm đầu đời là giai đoạn tăng trưởng đáng kinh ngạc trong tất cả các lĩnh vực phát triển của bé. Tìm hiểu cách sự phát triển bộc lộ như thế nào, và bạn có thể làm những gì để hỗ trợ và nuôi dưỡng sự tăng trưởng và phát triển tối ưu. Trong phần này của trang web, bạn sẽ tìm thấy thông tin về các chủ đề như sự phát triển sớm của não, cách trẻ xây dựng các kỹ năng xã hội và cảm xúc như thế nào, và cách bạn có thể hỗ trợ trẻ về ngôn ngữ và khả năng đọc ngay từ khi sinh ra.

    Sử dụng các nguồn thông tin tương tác của chúng tôi, các bản tin cho cha mẹ, biểu đồ, mẹo, câu hỏi thường gặp, bài báo, và bản thuyết trình powerpoint của chúng tôi để khám phá quá trình tuyệt vời của sự phát triển sớm!

Tìm hiểu thêm

  • Trẻ nhỏ – Câu hỏi lớn: danh sách các dữ liệu âm thanh và video (Podcast) về sự phát triển sớm - Đây là một loạt 12 podcast đề cập đến một số vấn đề mang tính phổ biến nhất (thách thức) các cha mẹ phải đối mặt liên quan đến trẻ ngày nay, bao gồm ngủ, khóc, cho ăn và phát triển kiểm soát bản thân và lòng tự trọng. Mỗi podcast là một cuộc phỏng vấn với chuyên gia tập trung vào việc làm thế nào để áp dụng các nghiên cứu về phát triển sớm trong việc tương tác giữa bạn với bé hàng ngày
  • Mẹo và Giải pháp - Ở đây bạn sẽ tìm thấy các mẹo và giải pháp về phát triển sớm cho trẻ
  • Q & A - Ở đây bạn sẽ tìm thấy các câu trả lời cho những câu hỏi về cách hỗ trợ phát triển sớm của trẻ