Nhận thư điện tử

Đăng ký tại đây để nhận thông tin mới nhất của BABYONE EDU cho cha mẹ. Thư điện tử này cung cấp những thông tin dựa trên khoa học về cách trẻ học và phát triển hàng tháng từ khi sơ sinh đến 3 tuổi. Các thư điện tử hàng tháng bao gồm:
•    Thông tin theo độ tuổi về sự phát triển của trẻ
•    Các bài báo chuyên sâu về các vấn đề và thách thức trong việc nuôi dạy con chung
•    Các hoạt động vui chơi giữa cha mẹ – con cái giúp thúc đẩy sự gắn kết và học tập
•    Các câu hỏi thường gặp
•    Nghiên cứu về sự phát triển của trẻ và nó có ý nghĩa gì cho cha mẹ
Hãy cho chúng tôi biết về bạn

Họ và tên(*)

Địa chỉ Email (*)

Lựa chọn độ tuổi của con bạn và bạn sẽ nhận được email hàng tháng được làm riêng cho giai đoạn phát triển của con bạn

Ngày sinh của đứa con đầu(*)

Ngày sinh của đứa con thứ hai

Ngày sinh của đứa con thứ ba

Tôi là

(Lần đầu làm mẹ/Cha mẹ/ Ông bà/ Chuyên gia về gia đình – trẻ nhỏ/ Khác)
Tái bút: Bạn thắc mắc về sự riêng tư? BABYONE EDU sẽ không chia sẻ email của bạn hoặc thông tin cá nhân khác cho bất kỳ tổ chức nào khác.