Học chữ và ngôn ngữ từ sớm

  • Việc tập đọc và viết không bắt đầu ở lớp mẫu giáo hoặc lớp một. Phát triển các kỹ năng ngôn ngữ và đọc – viết bắt đầu từ lúc mới sinh thông qua sự tương tác tình yêu thương hàng ngày – chia sẻ các cuốn sách, kể chuyện, ca hát, và nói chuyện với nhau. Trong phần này bạn sẽ học cách người lớn, những bậc cha mẹ, ông bà và giáo viên đóng một vai trò rất quan trọng trong việc chuẩn bị cho con trẻ sự thành công ở trường học trong tương lai, tự tin vào bản thân và trở thành một học viên nhiệt tình.

Tìm hiểu thêm

  • Mẹo và Giải pháp - Trong phần này, bạn sẽ tìm thấy một loạt các nguồn thông tin về việc thúc đẩy học chữ từ nhỏ và kỹ năng ngôn ngữ ở trẻ nhỏ.
  • Q & A - Trong phần này, bạn sẽ tìm thấy một loạt các nguồn thông tin về việc thúc đẩy học chữ từ nhỏ và kỹ năng ngôn ngữ ở trẻ nhỏ.