Hành vi thách thức

  • Baybyone Edu đã phát triển một loạt các nguồn thông tin để giúp đỡ các cha mẹ và chuyên gia hiểu rõ hơn và ứng phó được với một số loại hành vi thách thức điển hình và phổ biến nhất xảy ra trong những năm đầu của trẻ: gây sự,  thách thức, quấy khóc, trẻ em chậm chạp cho đến hiếu động, và khó khăn  khi trẻ ngủ.

    Khi bạn khám phá những nguồn thông tin này, hãy nhớ rằng không có hai đứa trẻ nào là hoàn toàn giống nhau. Mỗi đứa trẻ được sinh ra với tính khí của riêng chúng, trải nghiệm và tiếp cận thế giới theo cách riêng. Tính cách luôn ảnh hưởng đến hành vi của trẻ.

    Bởi vì mỗi đứa trẻ là khác nhau, không thể cung cấp một chiến lược hay phản ứng sẽ hiệu quả cho tất cả mọi người. Để giúp bạn áp dụng các thông tin ở đây với con của bạn, hãy suy nghĩ về tính khí của con bạn có thể ảnh hưởng đến hành vi của chúng như thế nào, và làm thế nào bạn có thể thích ứng với các thói quen của trẻ, đáp ứng các nhu cầu của con bạn và gia đình bạn.

Tìm hiểu thêm

  • Mẹo và giải pháp - Trong phần này, bạn sẽ tìm thấy các nguồn thông tin có thể tải về và tài liệu hướng dẫn  nêu bật những hành vi thách thức phổ biến của trẻ từ khi sơ sinh đến hết giai đoạn cửa sổ vàng và các chiến lược ứng phó
  • Q & A - Trong phần này, bạn có thể tìm thấy những câu hỏi thông thường về trẻ và chơi.