Nguồn thông tin cho cha mẹ

Chơi

Ngày: 26/02/2016 Đăng bởi: admin
  • Mẹo và Tài liệu / Video / Hỏi đáp

    Sức mạnh của việc chơi: Học thông qua Chơi từ sơ sinh đến 3 tuổi – Những tài liệu này khám phá cách làm thế nào để việc chơi hỗ trợ phát triển tất cả các lĩnh vực của trẻ. Cũng  bao gồm những gợi ý dựa theo độ tuổi đối với thời gian chơi cho trẻ từ sơ sinh đến 3 tuổi. Đọc thêm