Dành cho giáo viên

 • Chăm sóc trẻ là công việc vô cùng quan trọng. Việc bạn cung cấp phương pháp giáo dục trẻ là sự hỗ trợ rất quan trọng để giúp cho cả trẻ em và các gia đình phát triển. Các bậc phụ huynh có thể nhờ bạn chăm sóc cho con của họ vì họ tin tưởng bạn và bởi bạn có thể chia sẻ những niềm tin, giá trị và truyền thống tương tự mà họ cảm thấy là quan trọng đối với con em của họ để được trải nghiệm khi đi nhà trẻ.

  Để giúp bạn cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt nhất có thể cho trẻ và gia đình, Babyone Edu tập trung vào các nhóm trên khắp cả nước với các cơ sở chăm sóc trẻ để tìm hiểu về các loại nguồn thông tin hữu ích nhất cho công việc của bạn. Phản hồi từ các nhóm này được cung cấp như là nền tảng cho phần đặc biệt này của trang web bao gồm các nguồn thông tin thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của bạn.

  Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tìm thấy các nguồn thông tin hữu ích. Chúng tôi sẽ có thêm nội dung bổ sung trong các năm tiếp theo, và chúng tôi sẽ rất háo hức muốn nghe ý kiến của bạn, cả về thông tin này cũng như về các chủ đề bạn muốn thấy chúng tôi phát triển. Nhấn vào đây để cho chúng tôi biết những gì bạn nghĩ.

Tìm hiểu thêm

 • Điều chỉnh tính khí - Cung cấp một tập hợp các nguồn thông tin về tính khí được thiết kế đặc biệt cho các cơ sở chăm sóc trẻ.
 • Khuyến khích kỹ năng sẵn sàng học - Nguồn thông tin về khuyến khích các kỹ năng sẵn sàng học cho trẻ sơ sinh đến 36 tháng tuổi.
 • Thói quen ăn uống lành mạnh - Nguồn thông tin về ăn uống lành mạnh cho trẻ sơ sinh đến 36 tháng tuổi.
 • Nuôi dưỡng các kỹ năng chơi từ sớm - Nguồn thông tin về nuôi dưỡng các kỹ năng chơi từ sớm cho trẻ.
 • Ra quyết định tốt về khoảng thời gian ngồi trước TV - Nguồn thông tin đưa ra các quyết định tốt về truyền hình.
 • Kỷ luật và thiết lập giới hạn: Xây dựng kỹ năng kiểm soát bản thân - Nguồn thông tin về kỷ luật và thiết lập giới hạn cho trẻ sơ sinh đến 36 tháng tuổi.
 • Các hoạt động của người chăm sóc trẻ - Các hoạt động thúc đẩy liên kết và học tập.
 • Xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ với phụ huynh - Công cụ giúp bạn xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ với cha mẹ.
 • Hỗ trợ phát triển não từ sớm - Nguồn thông tin về hỗ trợ phát triển não từ sớm cho trẻ sơ sinh đến 36 tháng tuổi.