Chăm sóc và giáo dục

  • Tất cả trẻ cần kinh nghiệm học tập từ sớm một cách tích cực để thúc đẩy sự phát triển cảm xúc xã hội, trí tuệ và đặt nền tảng cho sự thành công trong việc học tập sau này. Trẻ sống trong môi trường rủi ro cao cần được tăng thêm hỗ trợ để thúc đẩy sự phát triển và tăng trưởng khỏe mạnh. Mọi sự sắp xếp trong việc chăm sóc trẻ bao gồm gia đình, bạn bè, hàng xóm, chăm sóc tại gia đình và nhà trường có khả năng cung cấp một môi trường chất lượng cao, cá tính, các kinh nghiệm kích thích và phản ứng, xảy ra trong bối cảnh các mối quan hệ vững chắc và được đưa vào trong thói quen hàng ngày.

Các tiểu mục khác

  • Chăm sóc trẻ -

    Nhiều trẻ thường dành một phần trong ngày với những người lớn khác nhiều hơn cha mẹ của chúng – có thể là người thân, hàng xóm, người giữ trẻ. Khi cha mẹ đón bé về nhà và tiếp tục việc trông trẻ trẻ, vậy những vấn đề gì cha mẹ cần tìm hiểu trong cách dạy ở cơ sở chăm sóc trẻ? Những gì được coi là cách dạy trẻ đạt chất lượng cao của một cơ sở chăm sóc trẻ? Bạn chuẩn bị cho trẻ trước khi đi nhà trẻ như thế nào?

  • Dành cho giáo viên -

    Cung cấp một tập hợp các nguồn thông tin về tính khí được thiết kế đặc biệt cho các cơ sở chăm sóc trẻ.

  • Tương tác với trường học -

    Một công cụ học tập tương tác dựa trên web được thiết kế để giúp các bậc cha mẹ và người chăm sóc hỗ trợ việc học tập sớm từ sớm cho trẻ. Bạn sẽ tìm thấy thông tin dựa  tuổi tác trên cách trẻ em phát triển bốn kỹ năng chính như  kỹ năng ngôn ngữ, đọc – viết, kỹ năng tư duy, tự tin vào bản thân và kiểm soát bản thân, đều rất quan trọng để trẻ thành công trong việc học tập sau này