Chăm sóc và giáo dục

Giới thiệu chăm sóc và giáo dục

Ngày: 03/04/2016     Đăng bởi: daiduong

Tất cả trẻ cần kinh nghiệm học tập từ sớm một cách tích cực để thúc đẩy sự phát triển cảm xúc xã hội, trí tuệ và đặt nền tảng cho sự thành công trong việc học tập sau này. Trẻ sống trong môi trường rủi ro cao cần được tăng thêm hỗ trợ để thúc đẩy sự phát triển và tăng trưởng khỏe mạnh. Mọi sự sắp xếp trong việc chăm sóc trẻ bao gồm gia đình, bạn bè, hàng xóm, chăm sóc tại gia đình và nhà trường có khả năng cung cấp một môi trường chất lượng cao, cá tính, các kinh nghiệm kích thích và phản ứng, xảy ra trong bối cảnh các mối quan hệ vững chắc và được đưa vào trong thói quen hàng ngày.